Evidence majetku v informačním systému Helios Orange

22. května 2014 v 9:19

Evidence majetku v informačním systému Helios Orange

 • Stavy majetku lze zobrazit k libovolnému datu.
 • Ke každému inventárnímu číslu lze evidovat soupis příslušenství včetně jeho zobrazení k datu.
 • Nad kartami majetku lze porovnávat - účetní a daňové odpisy za zvolené období.
 • Ke každému inventárnímu číslu lze evidovat návazné doklady.
 • Evidence technického zhodnocení do limitu.
 • Stávající a předpokládaný vývoj pohybů majetku lze zobrazit přes finanční analýzu (účetní a daňové odpisy, zhodnocení, apod.)
Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange.
 

Saldokonto SAPERTA - Helios Orange

28. dubna 2014 v 9:35

Saldokonto SAPERTA - Helios Orange

 • Číslo účtu je automaticky dimenzí pro párování saldokontních složek.
 • Lze ručně párovat účetní zápisy s rozdílným párovacím znakem.
 • Saldokonto se aktualizuje on-line - ihned po účtování.
 • Lze sledovat saldokonto k datu.
 • Provázanost mezi účetním saldem a fakturačním saldem.
 • Vazba saldokonto na upomínky je zachována.
 • Při účtování vyrovnání saldokonta týkající se fakturace se vytvoří automaticky úhrada faktury.
 • Nad saldokontem se dají účtovat kurzové rozdíly včetně ocenění k datu.
 • Nad různými moduly jsou přehledové vazby na saldokonto.

Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange.

Kontrola účetního salda na fakturační v IS Helios Orange

16. dubna 2014 v 9:57

Kontrola účetního salda na fakturační v IS Helios Orange

 • Do přehledu faktur lze napárovat příslušné účetní saldo.
 • Identifikace rozdílu - nad fakturou je přiřazena úhrada, fakturační saldo je 0, účetní vykazuje stav.
 • Dohledání příčiny - vyrovnání rozdílu saldokont.
Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange.
 


Kontrola účetnictví na stav majetku v IS Helios Orange

9. dubna 2014 v 9:54

Kontrola účetnictví na stav majetku v IS Helios Orange

 • Stavy majetku lze zobrazit k libovolnému datu.
 • Nad každou kartou majetku lze zobrazit odpovídající účetní zápisy, odpisy, zařazení, zhodnocení ...
 • Pro každou kartu majetku lze zobrazit příslušné účty evidence - včetně stavu účtu za zvolené období.
 • Přehledná sestava nám umožní kontrolu celkového stavu majetku na účetnictví.
 • Kontrola účtování odpisů, pohybů.


Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange.

Vyhodnocení stavů účtů k datu v IS Helios Orange

29. března 2014 v 6:59

Vyhodnocení stavů účtů k datu v IS Helios Orange

 • Stavy účtů lze zobrazit k libovolnému datu.
 • Stavy účtů lze zobrazit za střediska.
 • Za další účetní dimenze - zakázka, Nákladový okruh, vozidlo, zaměstnanec …
 • Vedle státních výkazů jsou k dispozici zjednodušené účetní sestavy.
 • Přímo z přehledu lze zobrazit příslušné účetní zápisy z deníku.
 • Lze zobrazit stavy účtů pomocí finanční analýzy.

Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange.

Kam dál